Ο Συνταξιούχος: Δείτε ό,τι έχει αλλάξει στα Αναλώσιμα του ΕΟΠΥΥ:

Ο Συνταξιούχος: Δείτε ό,τι έχει αλλάξει στα Αναλώσιμα του ΕΟΠΥΥ:: στις ποσότητες που δικαιολογεί στις συμμετοχές τους στην κοστολόγηση ταινιών/σκαρφιστήρων/βελονών

Δεν υπάρχουν σχόλια: