ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:Τι μαζεύουμε και τι δηλώνουμε φέτος

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να μαζέψουν και φέτος εκατοντάδες αποδείξεις, τις οποίες θα φυλάξουν στο σπίτι για την περίπτωση που θα γίνει έλεγχος. Το ποσό των αποδείξεων που συγκεντρώθηκε θα καταγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ενώ αν οι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν κάρτα αποδείξεων (έχουν ενεργοποιηθεί λιγότερες από 70.000) γλιτώνουν από το άθροισμα και τη φύλαξη των αποδείξεων σε ευδιάκριτη μορφή όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος. Η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους και όχι τους ελεύθερους επαγγελματίες ή όσους έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές και δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου που προβλέπεται στην κλίμακα φορολόγησης μισθωτών - συνταξιούχων. Όπως ορίζει η σχετική διάταξη νόμου, «προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (έως 2.100 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα), ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Θεωρητικά, σύμφωνα με τη διάταξη, η συλλογή αποδείξεων κατοχυρώνει την έκπτωση φόρου. Πρακτικά, αυτό ακυρώνεται καθώς η έκπτωση φόρου μηδενίζεται για φορολογουμένους με εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, οι οποίοι όμως παρότι δεν κερδίζουν τίποτα διατηρούν την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.
Από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι.
ΤΟ ΟΡΙΟ. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτούνται ορίζεται σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου με βάση την κλίμακα των μισθωτών, ατομικού εισοδήματος. Μέγιστο όριο απαιτούμενων αποδείξεων είναι τα 10.500 ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο ατομικό εισόδημα.

Αν λείπουν αποδείξεις, στη διαφορά με τις απαιτούμενες επιβάλλεται φόρος 22%. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να μαζέψει αποδείξεις 5.000 ευρώ. Αν έχει συλλέξει αποδείξεις αξίας 3.000 ευρώ, στη διαφορά των 2.000 ευρώ θα μπει φόρος 22% ή θα κληθεί να πληρώσει έξτρα φόρο 440 ευρώ. Στην ακραία περίπτωση κατά την οποία φορολογούμενος χρειάζεται αποδείξεις 10.500 ευρώ και δηλώσει αξία αποδείξεων μηδέν, ο επιπλέον φόρος φτάνει τα 2.310 ευρώ.

Παράδειγμα. Ο νόμος ορίζει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν φέτος αποδείξεις ίσες με το 25% του ατομικού εισοδήματός τους, με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να υποβάλει αποδείξεις 5.000 ευρώ, στα 40.000 ευρώ αποδείξεις 10.000 ευρώ, αλλά στα 70.000 ευρώ περιορίζονται σε 15.000 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα, αν λείπουν αποδείξεις επιβάλλεται στη διαφορά ποινή φόρου 10%.

Για φορολογούμενο με εισόδημα 10.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 2.500 ευρώ. Αν υποβληθούν αποδείξεις 3.000 ευρώ δεν υπάρχει κανένα κέρδος, αν υποβληθούν αποδείξεις 2.000 ευρώ θα προκύψει έξτρα φόρος 50 ευρώ.

Ποιες μετράνε. Στην Εφορία μετράνε όλες οι αποδείξεις, εκτός από δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αυτοκίνητα, ακίνητα), δαπάνες που μειώνουν τον φόρο (ασφάλιστρα, φροντιστήρια κ.λπ.), λογαριασμοί (φως, νερό, τηλέφωνο - σταθερά και κινητά), εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και δαπάνες που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται:

- Τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών courier, πινακίδα χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κ.λπ.)

- Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης, των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

- Η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά). Οταν σε αυτές τις περιπτώσεις η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικώς, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνονται υπόψη:

- Οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.

- Οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.

- Οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια, για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών κ.λπ.

Συγκεντρωτικά συνυπολογιζονται οι παρακάτω κατηγορίες:

1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός
3. Ένδυση και υπόδηση
4. Στέγαση (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας)
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
6. Υγεία
7. Μεταφορές (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου-μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά-αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος)
8. Επικοινωνίες
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης)
10. Εκπαίδευση (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών)
11. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια
12. Άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκτός κάθε είδους ασφάλισης)

- Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ. Κίνο, Στοίχημα κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο, καθόσον στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

Ευδιάκριτες. Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη φορολογική Αρχή απαιτείται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους, ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά) ούτως ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχός τους από τη φορολογούσα Αρχή.

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις
Αυτοί που δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις κατά ρητή διάταξη του νόμου είναι οι:
- οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες
- όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας
- οι φυλακισμένοι και
- οι κάτοικοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους
Επίσης:
- όσοι επικαλούνται μήνες διαμονής θα έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν εάν θα προσκομίσουν ή όχι τις αποδείξεις
- Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας

ΠΗΓΗ: Τα Νέα
Επιστροφή

Δεν υπάρχουν σχόλια: