Ο Συνταξιούχος: Πληροφόρηση Συνταξιούχων γιά ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

Ο Συνταξιούχος: Πληροφόρηση Συνταξιούχων γιά ΑΜΚΑ-ΑΦΜ: Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για την ύπαρξη ή μη του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να καταχωρήσετε αυτά σε περίπτ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: