Να τα βλέπουν οι δικοί μας... Δικαιολογίες δεν υπάρχουν... Αυτή η αστυνομία προστατεύει πραγματικά τους ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: