Εκλογή Προέδρου διά βοής


ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
 Με τη γνωστή από τις προηγούμενες περιπτώσεις διαδικασία, δηλαδή με προφορική δήλωση της προτίμησης των βουλευτών όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα στην Ολομέλεια η κρίσιμη, πρώτη εκ των συνταγματικά προβλεπομένων ψηφοφοριών για την ανάδειξη του ύπατου πολιτειακού άρχοντα.Αυτό ανέφερε λίγη ώρα πριν ο κ. Ευ. Μεϊμαράκης κατά την διάρκεια της Διάσκεψης των Προέδρων, σημειώνοντας ότι δεν είναι μεταξύ των επιλογών η σκέψη –που υπήρξε και συζητήθηκε στο παρασκήνιο, όπως αποκάλυψε η «Κ»- να στηθούν κάλπες.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το απορριφθέν σενάριο, τα ψηφοδέλτια θα έφεραν το ονοματεπώνυμο του κάθε βουλευτή  με καταγεγραμμένη την προτίμησή του, ώστε να πιστοποιείτο ποιός ψηφίζει. (Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας μελών του Κοινοβουλίου). Οι εμπνευστές μιας τέτοιου χαρακτήρα εξέλιξης υποστήριζαν πως δεδομένης της συσσωρευμένης πολιτικής έντασης κατά την παρούσα συγκυρία, όπως επίσης και της παρουσίας εντός της Ολομέλειας ακραίων στοιχείων, θεωρείται πιθανό να υπάρξουν «παρατράγουδα» και συγκεκριμένα κραυγές αποδοκιμασίας σε βάρος βουλευτών της αντιπολίτευσης, που πιθανόν επιλέξουν να στηρίξουν την υποψηφιότητα του κ. Σταύρου Δήμα.«Τόσο το κοινοβούλιο όσο και ο θεσμός του ύπατου πολιτειακού παράγοντα θα πρέπει να προστατευθούν έναντι ακροτήτων, κατά την διάρκεια μιας διαδικασίας που θα βλέπει όλος ο κόσμος, εντός και εκτός συνόρων», ελέγετο  χαρακτηριστικά. Τα περί τη διαδικασία, αναφέρονται στο σχετικό άρθρο (140) του Κανονισμού της Βουλής: «...H Boυλή ψηφίζει ύστερα από πρoτάσεις πoυ μπoρoύν να γίνoυν μόνo από τις Koινoβoυλευτικές Oμάδες. Δικαίωμα πρότασης επίσης έχει και η Oμάδα των ανεξαρτήτων, υπoψήφιoς της oπoίας θεωρείται όπoιoς συγκεντρώσει τις περισσότερες υπoδείξεις των μελών της. Άλλες υπoψηφιότητες δεν ανακoινώνoνται στη Boυλή. H oνoμαστική ψηφoφoρία για την εκλoγή Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας διεξάγεται πάντoτε με oνoμαστική κλήση. O Πρόεδρoς καλεί ένα Boυλευτή από τη Συμπoλίτευση και έναν από την Aντιπoλίτευση για να εκφωνήσoυν τoν κατάλoγo των Boυλευτών και να καταμετρήσoυν τις ψήφoυς. Kάθε Boυλευτής μετά την oνoμαστική κλήση τoυ αναφέρει τo όνoμα της πρoτίμησής τoυ, ενώ oι ψηφoλέκτες σημειώνoυν, καθένας χωριστά, την ψήφo κάθε Boυλευτή. Boυλευτές πoυ δεν επιθυμoύν να εκφράσoυν την πρoτίμησή τoυς υπέρ oρισμένoυ πρoσώπoυ δηλώνoυν «παρών». Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αιτιoλόγηση της ψήφoυ. Mετά τo πέρας της oνoμαστικής ψηφoφoρίας συντάσσεται πρακτικό στo oπoίo καταχωρίζoνται τα oνόματα των παρόντων και των απόντων Boυλευτών, η ψήφoς καθενός κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo, καθώς και τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας».Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας έχει τεθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο: Λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας εντός και περιμετρικά του μεγάρου της Βουλής, ενώ οι υπηρεσίες ετοιμάζονται, εκτός των άλλων, να υποδεχθούν πολλά ξέμα Μέσα Ενημέρωσης: έχουν ζητήσει από το γραφείο Τύπου του Κοινοβουλίου άδεια για δορυφορική σύνδεση με το Κανάλι της Βουλής 14 κανάλια από Ευρώπη και Αμερική, ενώ οκτώ –μεταξύ των οποίων και ένα ιαπωνικό- ζήτησαν άδεια να καλύψουν με δικά τους συνεργεία την διαδικασία και τις εξελίξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: