Tο φιάσκο των Capital Controls σε νούμερα

ntropi
Tο φιάσκο των Capital Controls σε νούμερα
Αν ρωτήσετε οποιαδήποτε τραπεζίτη για τις επιπτώσεις των capital controls στη τράπεζα του, θα σας απαντήσει ότι ακόμα δεν τις γνωρίζει σε λεπτομέρειες.Στο site όμως της τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν αναρτημένα τα μηνιαία συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015.Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι το μήνα Αύγουστο αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες κατά 170 εκατομμύρια ευρώ μόνο.Τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν οι καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά 2,6 δισ ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των προθεσμιακών κατά 2,36 δισ ευρώ.Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στις καταθέσεις προθεσμίας διάρκειας ενός έτους, που μειώθηκαν κατά 1,98 δισ ευρώ.Στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν τα υπόλοιπα των δανείων κατά 1,37 δισ ευρώ, ενώ περίπου κατά το ίδιο ποσό μειώθηκαν οι υποχρεώσεις των τραπεζών προς την Τράπεζα της Ελλάδος.Οι καταθέσεις του Δημοσίου στην ΤτΕ αυξήθηκαν κατά 2,89 δισ ευρώ, αλλά μάλλον αυτή η αύξηση οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στον φόρο εισοδήματος, που έληγε τον Αύγουστο.Το πιό ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το μήνα αυτό μειώθηκαν κατά 4,7 δισ ευρώ οι υποχρεώσεις των Ελληνικών τραπεζών μεταξύ τους.Η μείωση αυτή μάλιστα εμφανίζεται να γίνεται κατά 4,39 δισ ευρώ σε απαιτήσεις λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.Αυτό είτε είναι ένδειξη εκτεταμένων μεταβιβάσεων θυγατρικν τραπεζών σε Βουλγαρία και Ρουμανία, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, είτε υποδηλώνει εξόφληση τιτλοποιημένων υποχρεώσεων τραπεζών, που εξοφλήθηκαν τον Αύγουστο, είτε τέλος η τρόικα απαίτησε την εξόφληση οφειλών ανάμεσα σε θυγατρικές τράπεζες της βαλκανικής, για να αποτρέψει τη μετάδοση της κρίσης εκεί.Κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η αιτία των capital controls στην Ελλάδα.Η εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων χρηματοδοτήθηκε κατά 1,42 δισ ευρώ από μείωση τίτλων πλην μετοχών και παραγώγων, κατά 1,25 δισ ευρώ από εξόφληση δανείων λοιπών τομέων και κατά 1,32 δισ ευρώ από εξόφληση απαιτήσεων έναντι λοιπών ΝΧΙ.Οι δανειστές προφανώς ανακάλυψαν τη χρήση των θυγατρικών των Ελληνικών τραπεζών για δανεισμό των μητρικών τραπεζών στην Ελλάδα και επέβαλαν τα capital controls για να μην ξανασυμβεί.Τα capital controls αφορούν εκτός από τους ιδιώτες και τις ίδιες τις τράπεζες.
Η λεπτομέρεια αυτή εξηγεί τους περιορισμούς που τέθηαν στη χρήση των λογαριασμών των τραπεζών στους ξένους ανταποκριτές τους, αλλά και τους περιορισμούς στη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού από τις Ελληνικές τράπεζες, καθώς και τον ανόητο περιορισμό για αγορές μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο με “νέα κεφάλαια”.Στις 17 Ιουλίου ανακοινώθηκε η απορρόφηση του δικτύου της Alpha Bank στη Βουλγαρία από την Postbank Bουλγαρίας με σκοπό τη δημιουργία μίας τράπεζας με κεφάλαια 3,2 δισ ευρώ.ΠΗΓΗ https://www.postbank.bg/en-US/About…Η Postbank Bουλγαρίας είναι θυγατρική της Eurobank Ελλάδος κατά 34,56% και μίας μητρικής εταιρείας Ολλανδικών συμφερόντων κατά 54,27%.
ΠΗΓΗ https://en.wikipedia.org/wiki/Bulga…
Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, θα μπορούσε μέχρι το τέλος του έτους να γίνει τουλάχιστον άλλη μία πώληση θυγατρικής Ελληνικής τράπεζας στα Βαλκάνια.
Τα συμπέρασματα όλων των παραπάνω:
1.Τα capital controls δεν έπεισαν ως τον Αύγουστο τους καταθέτες να επιστρέψουν τα κεφάλαια τους στις τράπεζες.
2.Οι επερχόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις των Ελληνικών τραπεζών θα γίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους με κεφάλαια από πώληση θυγατρικών τους στη βαλκανική και αλλού.
3. Με το σημερινό ρυθμό εξόφλησης των υποχρεώσεων των τραπεζών προς την ΤτΕ θα χρειασθούν 26 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση στην οφειλή του Ιανουαρίου 2015 (87,47 δισ ευρώ). Μέχρι τότε ξεχάστε την άρση των capital controls.
4. Mε αύξηση κεφαλαίων ύψους 14 δισ ευρώ , τα capital controls aναμένονται να ισχύσουν για 17 μήνες ακόμα.
5.Τα capital controls επιβράδυναν το ρυθμό εξόφλησης των δανείων κατά 4,16% περίπου ετησίως. Αν θεωρήσουμε ως αντιπροσωπευτικό ένα μέσο ετήσιο επιτόκιο 5%, αναμένουμε ως φυσιολογική την αύξηση των ληξιπρόθεσμων δανείων κατά 9,16% ετησίως.
6. Η κεντρική κυβέρνηση διέθετε τον Αύγουστο μόλις 8 δισ ταμειακά διαθέσιμα.Μέχρι το τέλος του έτους σχεδιάζει την είσπραξη πολλών νέων φόρων για την κάλυψη των αναγκών της. Αυτοί οι φόροι όμως θα μειώσουν ισόποσα τις υφιστάμενες καταθέσεις ή απλά δεν θα εισπραχθούν…
Δυστυχώς τα capital controls οδηγούν σε ένα τεράστιο εισπρακτικό φιάσκο, που θα οδηγήσει τη χώρα αναπόφευκτα σε ύφεση και σε οικονομικό αδιέξοδο.
Ακούει κανείς?
SON OFEON
triklopodia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: