.Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Με το ΑΦΜ οι αιτήσεις στα ΚΕΠ-Πότε είναι η σειρά σας


Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα πραγματοποιείται η προσέλευση στα ΚΕΠ για την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Το  ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από σήμερα έως και τις 28 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικότερα αιτήσεις στα ΚΕΠ από 4-28/2 με βάση το ΑΦΜ μπορούν να κάνουν:
Σάββατο 4-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3 · 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 · 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 · 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2 · 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 · 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6.
Σάββατο 11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6 · 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 · 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 ·
15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2 · 16-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
· 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 · Σάββατο 18-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7,8,9 και 0 · 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
· 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 · 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
· 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
· 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
· Σάββατο 25-2-2017, Δευτέρα 27-2-2017 και Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εξυπηρέτησης εκτός της ανωτέρω ταξινόμησης, όταν δεν υφίσταται ζήτημα αυξημένης προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ, είναι προφανώς επιτρεπτή, κατά την κρίση των προϊσταμένων των ΚΕΠ.
Σημειώνεται επίσης ότι τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου δήμου, ενώ από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αίτησης (απευθείας ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των δήμων, ΚΕΠ), τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τις καταχωρούν στο Διαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος ΚΕΑ, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της αίτησης (π.χ. αποδεικτικά οικογενειακής κατάστασης, τόπου κατοικίας, άδειες διαμονής κ.λπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: