ΕΚΤ: «Καλπάζει» άνω του 30% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα


Συνταρακτικά διαφαίνονται τα στοιχεία της ΕΚΤ όσον αφορά την πραγματική ανεργία στην Ελλάδα, καθώς φτάνει στο 31,3% στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. 
Πρόκειται στην ουσία την «κρυφή» ανεργία, που δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αφορά όχι μόνο τους τυπικούς ανέργους αλλά ένα διευρυμένο σύνολο ανθρώπων που συμπεριλαμβάνει τόσο αυτούς που αναζητούν εργασία, όσο και αυτούς που απογοητευμένοι δεν αναζητούν ενεργά δουλειά.
Επιπλέον, στο μείγμα της ανεργίας που υπολογίζει η ΕΚΤ εντάσσονται και οι εργαζομένοι με μερική απασχόληση, οι οποίοι θα ήθελαν να είναι πλήρους απασχόλησης αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό.Συνταρακτικά διαφαίνονται τα στοιχεία της ΕΚΤ όσον αφορά την πραγματική ανεργία στην Ελλάδα, καθώς φτάνει στο 31,3% στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.  Πρόκειται στην ουσία την «κρυφή» ανεργία, που δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και αφορά όχι μόνο τους τυπικούς ανέργους αλλά ένα διευρυμένο σύνολο ανθρώπων που συμπεριλαμβάνει τόσο αυτούς που αναζητούν εργασία, όσο και αυτούς που απογοητευμένοι δεν αναζητούν ενεργά δουλειά. Επιπλέον, στο μείγμα της ανεργίας που υπολογίζει η ΕΚΤ εντάσσονται και οι εργαζομένοι με μερική απασχόληση, οι οποίοι θα ήθελαν να είναι πλήρους απασχόλησης αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό.Όσους έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο, όσους θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν απογοητευτεί και δεν αναζητούν ενεργά εργασία, και τους «σιωπηλούς» άνεργους που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν καταγράφονται διότι δεν είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο εβδομάδων, όπως συνήθως απαιτείται στατιστικά.Σε απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή, επισημαίνεται ότι η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016, δηλαδή είναι κατά σχεδόν οκτώ μονάδες δυσμενέστερη σε σύγκριση με το επίσημο ποσοστό ανεργίας, το οποίο στο συγκεκριμένο διάστημα είχε αγγίξει το 23,4%

Στη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες:

  • Οι τυπικοί άνεργοι 
  • Οσοι έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο
  • Οσοι θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια ενεργούς αναζήτησης εργασίας
  • Οι «σιωπηλοί» άνεργοι που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν καταγράφονται διότι δεν είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο εβδομάδων, όπως συνήθως απαιτείται στατιστικά.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πρόβλημα της υπο-αξιοποίησης εμφανίζεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Ενώ στα τέλη του περασμένου έτους η Eurostat υπολόγιζε την ανεργία κοντά στο 9,5%, τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν πως η πραγματική «τρύπα» ανήλθε έως και στο 18,5%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πτωτικά κινήθηκε τον Απρίλιο η ανεργία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε στο 21,7% από 23,6% που ήταν τον Απρίλιο του 2016 και 22% που ήταν το Μάρτιο του 2017 βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων.
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2017, ανήλθε σε 3.749.975 άτομα. Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1.040.909 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώνεται σε 3.228.062 άτομα.
Παράλληλα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2017, αυξήθηκαν κατά 23.943 (άνοδος 0,6%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 92.657 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (μείωση 8,2%) και κατά 12.927 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (πτώση 1,2%).

Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία μειώθηκαν κατά 22.850 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (πτώση 0,7%) και κατά 14.181 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (μείωση της τάξης του 0,4%).
Όσους έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο, όσους θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν απογοητευτεί και δεν αναζητούν ενεργά εργασία, και τους «σιωπηλούς» άνεργους που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν καταγράφονται διότι δεν είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο εβδομάδων, όπως συνήθως απαιτείται στατιστικά. Σε απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στον ευρωβουλευτή Ν. Χουντή, επισημαίνεται ότι η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016, δηλαδή είναι κατά σχεδόν οκτώ μονάδες δυσμενέστερη σε σύγκριση με το επίσημο ποσοστό ανεργίας, το οποίο στο συγκεκριμένο διάστημα είχε αγγίξει το 23,4%. 
Στη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες: Οι τυπικοί άνεργοι  Οσοι έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο Οσοι θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια ενεργούς αναζήτησης εργασίας Οι «σιωπηλοί» άνεργοι που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν καταγράφονται διότι δεν είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο εβδομάδων, όπως συνήθως απαιτείται στατιστικά. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πρόβλημα της υπο-αξιοποίησης εμφανίζεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Ενώ στα τέλη του περασμένου έτους η Eurostat υπολόγιζε την ανεργία κοντά στο 9,5%, τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν πως η πραγματική «τρύπα» ανήλθε έως και στο 18,5%. 
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Απρίλιο Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πτωτικά κινήθηκε τον Απρίλιο η ανεργία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε στο 21,7% από 23,6% που ήταν τον Απρίλιο του 2016 και 22% που ήταν το Μάρτιο του 2017 βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2017, ανήλθε σε 3.749.975 άτομα. Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1.040.909 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώνεται σε 3.228.062 άτομα. Παράλληλα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2017, αυξήθηκαν κατά 23.943 (άνοδος 0,6%). Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 92.657 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (μείωση 8,2%) και κατά 12.927 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (πτώση 1,2%). Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία μειώθηκαν κατά 22.850 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (πτώση 0,7%) και κατά 14.181 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (μείωση της τάξης του 0,4%).

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: