Τι ισχύει για τα ειδικά μισθολόγια

Οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων στα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου παρέχει εγκύκλιος που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης.
Οι ανατροπές στα μισθολόγια καλύπτουν:


1. Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στα στελέχη των Ε.Δ. δεν συμπεριλαμβάνονται οι οπλίτες που εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας.

2. Τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.),

το προσωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα µέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων και των Α.Τ.Ε.Ι..

3. Τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των κέντρων έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών και του Κ.Ε.Π.Ε..

4. Τους Ιατρούς και Οδοντίατρους του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τους Ιατρούς και Οδοντίατρους Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

5. Τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

6. Τους υπαλλήλους του Διπλωµατικού κλάδου, το επιστημονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, τους υπαλλήλους του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και τους υπάλληλους του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Τους Αρχιερείς.

8. Τους Μουσικούς, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στη δεξιά στήλη ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: