120 δόσεις: Αναλυτικός οδηγός – Τι συμβαίνει με το εισόδημα – Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις

EnantionΑργά το απόγευμα της Πέμπτης άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (link) για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως και 120 δόσεις και πλέον όσοι οφείλουν στην εφορία πρέπει να σπεύσουν να προχωρήσουν σε ρύθμιση.
Οι οφειλέτες μπορούν να επισκεφθούν τον λογαριασμό τους στο Taxisnet με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους και στη συνέχεια πατώντας την επιλογή που αφορά στις ρυθμίσεις οφειλών να μπουν στην πλατφόρμα ακολουθώντας τη διαδικασία.
Οι οφειλές αποπληρώνονται ως εξής:
• Σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων με ποσά βασικής οφειλής έως 1.000.000 ευρώ.• Σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις οφειλές άνω των 1.000.000 ευρώ.
Έπειτα από επιλογή του οφειλέτη, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων και αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων έως και 31/12/2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31/12/2018.Για τους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20 ευρώ. Για τους οφειλέτες με εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με την εφαρμογή προοδευτικού συντελεστή, ώστε να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του. Προβλέπεται μείωση των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Οι προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στις 120 δόσεις
Τακτοποίηση σε έως και 120 δόσεις με επιτόκιο 0% αν το χρέος είναι μέχρι 3.000 ευρώ και επιτόκιο 3% αν το επιτόκιο είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Όσοι μπουν σήμερα στην πλατφόρμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα αυτά τα επιτόκια. Αλλά και όσοι έχουν ήδη κάνει αίτηση, δεν θα χρειαστεί κάποια ενέργεια, καθώς η προσαρμογή θα γίνει χωρίς να χρειαστεί καινούργια αίτηση.
Προπληρωμή μέρους του χρέους και ταυτόχρονα διαγραφή προσαυξήσεων. Για να γίνει αυτό, αρκεί να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση και να καταβληθεί το ποσό της προκαταβολής μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Έτσι, όποιος προπληρώσει 1.000 ευρώ, θα έχει ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να διαγράψει προσαυξήσεις 1.000 ευρώ. Στη συνέχεια, θα μπορεί να πληρώσει το υπόλοιπο χρέος σε έως και 120 δόσεις.
Τακτοποίηση χρεών της επιχείρησης σε έως και 120 δόσεις χωρίς πλέον να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Μοναδική προϋπόθεση είναι το χρέος να μην ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Αυτό από μόνο του «κόβει» μόνο 70-80.000 οφειλέτες από το σύνολο των 3,7 εκατομμυρίων. Όσες επιχειρήσεις είχαν ήδη μπει στη ρύθμιση για να τακτοποιήσουν σε έως και 36 δόσεις, θα μπορούν να κάνουν την καινούργια αίτηση από την επόμενη εβδομάδα.
Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης:
• Δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
• Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.
• Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.
• Υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
Οι επιχειρήσεις
Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως και 120 δόσεις υπό τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ως εξής:
100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ
• 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις
• 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις
• 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις
• 75%, εάν η οφειλή εξοφληθεί σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις
• 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις
• 30%, εφόσον η οφειλή εξοφλείται σε 49 έως 60 δόσεις
• 20%, για 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις
• 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 97 έως 120 δόσεις.
Στα παραπάνω ποσοστά συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 10% που προβλέπεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση.
https://enantion.gr/2019/09/06/120-δόσεις-αναλυτικός-οδηγός-τι-συμβαίν/?fbclid=IwAR2FfpycUBVxbwTAhrgwCuzY0c0s0NSlIqyg0jVx22ADf7jNcGluCK6og5M

Δεν υπάρχουν σχόλια: