Τι αλλάζει σε ασφαλιστικό και εργασιακά – Όλες οι παρεμβάσεις

Καθιερώνεται η ηλεκτρονική κάρτα για όλους τους εργαζόμενους

Υπάλληλοι γραφείου
Αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο, καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου, αύξηση του κόστους των υπερωριών και εξαίρεση των επιχειρήσεων υπό διάσωση από την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων είναι μερικά από τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της στο ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας.
Ηλεκτρονική κάρτα εργασίας: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί
Στόχος είναι να απομακρυνθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι αγκυλώσεις, που δυσκολεύουν τις επενδύσεις, και να δοθεί έμφαση στην προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και ευέλικτης αγοράς εργασίας.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ασφαλιστικό και εργασιακά

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:01
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
  1
  Subtitles
  • subtitles off
  Captions
  • captions off
  Chapters
  • Chapters
  •    Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου με την οποία θα διαπιστώνεται η ώρα εισόδου και εξόδου του εργαζομένου κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ώστε να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, αλλά και να καταγράφονται οι υπερωρίες.
  •    Η αύξηση του κόστους της υπερωρίας κατά 10% την ώρα για τους μερικώς απασχολουμένους, η οποία εκτιμάται ότι θα περιορίσει την υποδηλωμένη εργασία που κυριαρχεί στην αγορά.
  •    Η αναβάθμιση του συστήματος Εργάνη, ώστε να περιοριστούν οι παραβάσεις. Παράλληλα, θα καθιερωθεί το λευκό μητρώο των επιχειρήσεων με στόχο να επιβραβευθούν οι συνεπείς επιχειρηματίες.
  •    Η εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό διάσωση ή υπό αναδιάρθρωση.
  •    Η θέσπιση ψηφιακής σύνταξης. Μία στις τρεις συντάξεις θα εκδίδεται ψηφιακά τον Ιούνιο του 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2021 η ψηφιακή ομπρέλα θα καλύπτει το 90% των περιπτώσεων.
  •    Η έναρξη της προετοιμασίας για τη μετάβαση στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου από την 1/1/2021 να ενταχθούν σε αυτό οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
  •    Η δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών, όπου θα υπάρχει πλήρης καταγραφή όλων των στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών.
  •    Η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές, και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.
  •    Η εισαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα ενεργοποιείται αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση σε έναν κλάδο και δεν θα έχει επιτευχθεί η συμμετοχή του 51% από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του. Η μη επίτευξη απαρτίας θα «ανοίγει τον δρόμο» ώστε να ακολουθήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

  Δεν υπάρχουν σχόλια: