Έρχεται τροπολογία – λύση για αποφυγή φορολόγησης για ανείσπρακτα ενοίκια

Λύση στο «καυτό» θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων δίνει νέα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν κάποια από τα μισθώματα του 2020 είναι δυνατόν να αποφύγουν τη φορολόγησή τους με διαδικασίες-εξπρές. Όπως αναφέρει η διάταξη, «ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο».
Για την απαλλαγή των ανείσπρακτων ενοικίων από τη φορολόγηση θα αρκεί μια απλή εξώδικη δήλωση, η οποία θα κοινοποιείται στους ενοικιαστές, χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών, όπως η άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, η έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, κ.λπ. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα με τα ανείσπρακτα ενοίκια «καίει» χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι κινδύνευαν να φορολογηθούν με συντελεστές από 15% έως 45%. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί εξώδικο Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα παραπάνω, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, δηλαδή έως το τέλος Ιουλίου, αν θέλει να έχει έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, ή έως το τέλος Αυγούστου, πληρώνοντας διπλή δόση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Αναρτήθηκε από exomatiakaivlepo

Δεν υπάρχουν σχόλια: