Ρύθμιση χρεών: Ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις έως και 420 δόσεις

Με βάση την ηλικία των δανειοληπτών, μία λύση θα είναι η τοποθέτηση νεότερων εγγυητών Ακόμα και σε 420 δόσεις θα μπορούν να ρυθμίζουν από σήμερα τα χρέη τους οι σχεδόν 1.500.000 οφειλέτες του χρωστούν σε Εφορία, ασφαλιστικά, τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, στον μηχανισμό θα μπορούν να ενταχθούν όσοι οφειλέτες έχουν χρέη σε τουλάχιστον δύο πιστωτές και ο αριθμός των δόσεων θα τροποποιείται ανάλογα με το αν χρωστά στο Δημόσιο ή στις τράπεζες. Οι ρυθμίσεις προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα προβλέπουν εξόφληση σε έως και 240 δόσεις, ενώ στις τράπεζες θα αυξάνεται έως και σε 420 δόσεις, μόνο όμως στις περιπτώσεις όπου το δάνειο είναι ενυπόθηκο. Επιπλέον, για να λάβει ένας δανειολήπτης το ανώτατο όριο των 420 δόσεων θα πρέπει σε 35 χρόνια από την έναρξη της ρύθμισης να έχει ηλικία κάτω των 80 ετών, ειδάλλως θα πρέπει να «τοποθετήσει’» ως εγγυητή κάποιον νεότερο σε ηλικία. Ποιοι θα πληρώσουν σε 420 δόσεις Ένας οφειλέτης που χρωστά ταυτόχρονα σε Δημόσιο και τράπεζες θα μπορεί να λάβει το ανώτατο όριο των δόσεων, υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με το ύψος των οφειλών του, την οικονομική του δυνατότητα και την ακίνητη περιουσία που διαθέτει. Αν, για παράδειγμα, χρωστά στην Εφορία και έχει ένα στεγαστικό δάνειο, θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του σε έως και 240 δόσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο και σε έως 420 δόσεις προς την τράπεζα. Σε περίπτωση που η ηλικία του οφειλέτη της τράπεζας είναι άνω των 45 ετών, τότε θα ρυθμίσει τα χρέη του σε λιγότερες από 420 δόσεις, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν βάλει ως «ταβάνι» την ηλικία των 80 ετών κατά την περίοδο αποπληρωμής της ρύθμισης. Με δεδομένο ότι ο μέσος όρος ηλικίας των περισσότερων δανειοληπτών είναι μεταξύ 50 και 60 ετών, γίνεται αντιληπτό ότι οι ρυθμίσεις προς τις τράπεζες δεν θα ξεπερνούν τις 240 με 360 μηνιαίες δόσεις. Μόνη λύση για να λάβει κανείς τις 420 δόσεις, δηλαδή το ανώτατο όριο που προσφέρουν οι τράπεζες, θα είναι η τοποθέτηση ενός νεότερου εγγυητή, όπως τα παιδιά του δανειολήπτη. Πώς προέκυψαν οι 420 δόσεις Στον νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» δεν αναγραφόταν ο αριθμός των δόσεων για χρέη προς τις τράπεζες. Ωστόσο, το πλαίσιο έδινε το δικαίωμα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καθορίσουν οι ίδιες τον ανώτατο αριθμό δόσεων για την ένταξη των δανειοληπτών στην εν λόγω ρύθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες προτίμησαν να δώσουν το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών σε πολλές δόσεις, παρά να προχωρήσουν σε διαγραφές τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου που προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
Σημειώνεται ότι το πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή για τις οφειλές προς το Δημόσιο προβλέπει: τη διαγραφή του 75%-80% του κεφαλαίου το «κούρεμα» του 80%-100% των τόκων και των προστίμων Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε περίπτωση οφειλέτη θα εξετάζεται ξεχωριστά, κάτι που σημαίνει πως οι διαγραφές δεν θα αφορούν το σύνολο των φορολογουμένων. Για παράδειγμα, αν η αξία της περιουσίας είναι 120.000 ευρώ και οι προς ρύθμιση οφειλές 100.000 ευρώ, δεν επιτρέπεται η διαγραφή οφειλής. Στην περίπτωση της ίδιας αξίας περιουσίας και με οφειλή 150.000 ευρώ, τότε υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οφειλής. Ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές άνω των 10.000 ευρώ Προϋπόθεση για την ένταξη ενός οφειλέτη στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι το ύψος του χρέους του να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και να μην οφείλεται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%. Η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της οποίας ο ειδικός αλγόριθμος που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Οικονομικών να υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών που θα έχει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματά του και τις υποχρεώσεις του προς το σύνολο των πιστωτών και στη συνέχεια να προκύπτει ο αριθμός των δόσεων. Σημειώνεται πως όλες οι οφειλές θα καταβάλλονται σε μία ενιαία δόση και όχι ανά πιστωτή. Γι’ αυτόν τον λόγο οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων θα έχουν συγκεκριμένους κανόνες ρύθμισης οφειλών, όπως: • την ικανότητα αποπληρωμής: ο οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με τα εισοδήματά του • την αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή: κανένας πιστωτής δεν δύναται να λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβανε σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του • την αναλογική ικανοποίηση όλων των πιστωτών: η μηνιαία δόση θα μοιράζεται αναλογικά στους πιστωτές του Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τα εισοδήματα οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους την αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να αποφασίζουν αν θα αποδεχθούν τη ρύθμιση που προκύπτει. Για την ακίνητη περιουσία η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και την εμπορική αξία μειωμένη κατά 3% λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία.
Αναρτήθηκε από exomatiakaivlepo

Δεν υπάρχουν σχόλια: