Μιά καθημερινή περιπέτεια ενός ταλάιπωρου Έλληνα φορολογούμενου (ανανέωση άδειας οδήγησης)

Είμαι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης Β’ τύπου. Και όπως όλοι οι έλληνες ότα έλειξε η αδειά οδήγησής μου, ξεκίνησα όλες τις απαραίτητες ενέργιες για την ανανέωση της άδειας.
1η στάση ο ιστότοπος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (http://www.yme.gr/index.php?tid=371) για τις ανάλογες πληροφορίες
Μιάς και είμαι έλληνας και ζώ στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά κλπ. Που χρειάζομαι είναι τα εξής :


ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Α6
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:
  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.    
  • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α6)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ
4. Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης εφόσον έχει λήξει. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
7. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
8.Παράβολα 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
Παρατηρήσεις
Δικαιολογητικό 7: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
  • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
ΚΟΣΤΟΣ
108 € ( + 30 € για την εκτύπωση )
2η στάση : Υπόκατάστημα Ε.Τ.Ε. για την έκδοση των διπλότυπων
Πρώτη διαπίστωση : Οι τράπεζες από 1 Ιουλίου 2013 δεν εκδίδουν πλέον διπλότυπα για λογαριασμό της εφορίας (οπότε τσάμπα η 1 ώρα που περίμενα στην ουρά για το ταμείο), οπότε έφυγα για εφορία.
Ουρά στο ανάλογο τμήμα για την έκδοση διπλότυπων παράβολων.
3η στάση : ΔΟΥ περιοχής μου για την έκδοση όλων των παράβολων ( 1 ώρα από το πρωινό μου)
4η στάση : Το σπόγευμα επίσκεψη σε ένα Οφθαλμίατρο και σε ένα Παθολόγο συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΠΥ, μιάς και οι γιατροί δέχονται απόγευμα)
Δεύτερη διαπίστωση : Τα παράβολα των 45 € για κάθε γιατρό έχουν καταργηθεί και πλέον πληρώνεις 10 € σε κάθε γιατρό ( 2 ώρες από το απόγευμά μου)
5η στάση : ΚΕΠ περιοχής μου για την κατάθεση των δικαιολογητικών
Τρίτη διαπίστωση : Τα δικαιολογητικά έχουν αλλάξει (παραθέτω αντίγραφο από το fax της Δ/σης μεταφορών στο ΚΕΠ). Πλέον δεν χρειάζονται τα δύο παράβολα των 45 €, αλλά χρειάζεται ένα παράβολο διπλότυπο των 50€
6η στάση (επόμενη μέρα) : ΔΟΥ περιοχής μου για την έκδοση του παράβολου των 50 € ( 1 ώρα από το πρωινό μου)
7η στάση : Υπουργείο Μεταφορών για την κατάθεση των δικαιολογητικών
Τέταρτη διαπίστωση : Τα διακαιολογητικά έχουν αλλάξει !!!!. Τώρα χρειάζεται :
1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
1 φωτοτυπία της ταυτότητας και την ταυτότητα
2 Αιτήσεις που συμπληρώνονται επιτόπου
1 παράβολο των 30 € για την εκτύπωση. ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ !!!
Θα έχω την ανανεωμένη άδεια σε 25 ημέρες στα χέρια μου και θα ισχύει έως τα 65 μου, και δεν θα χρειάζεται πλέον ανανέωση κάθε 4 χρόνια όπως ίσχυε.( στην ερώτησή μου έαν κατ’αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται η επαγγελματική άδεια σε ερασιτεχνική, η απάντηση της υπαλλήλου ήταν αρνητική )
Εάν έχετε εκδόσει ( όπως έιχα κάνει εγώ ) τα επιπλέον παράβολα στην ΔΟΥ, χρειάζεται να σας τα σφραγίση η υπάλληλος του ΥΜΕ και να γράψει ότι επιστρ’εφονται λόγο μην χρήσης.
8η στάση : ΔΟΥ περιοχής μου για την κατάθεση αίτησης επιστροφής των παράβολων που δεν χρειάστηκαν.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α. – 20 € Δύο εξετάσεις στους γιατρούς που δεν χρειάστηκαν
Β. -  2 μέρες εργασίας που χρειάστηκε να πάρω άδεια από την εταιρεία που εργάζομαι
Γ. – 15 € Γενικά έξοδα ( δημοτικό parking, βενζίνες )
Δ. Τα χρήματα που πλήρωσα επιπλέον ( 45 + 45 + 50 = 140€) θα τα πάρω πίσω μετά από 10 ημέρες από την ΔΟΥ
Ε. Υπόφερε η ψυχική μου ηρεμία για δυό μέρες
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ;;;;;
ΑΠΛΩΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΠΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΤΗΝ ΔΟΥ, ΤΑ ΚΕΠ


http://mynewsfromgreece.blogspot.gr/2013/07/blog-post_5609.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: