ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΛΑ!ΔΕΙΤΕ τι θα πάθουμε αν καθυστερήσετε το ΔΑΝΕΙΟ για 30 μέρες! Θα γίνουμε Ισπανία!ZHTΩ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ......@@##$@!#$

portogalia
Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ σκληρά με τα νέο μνημόνιο και θα γίνουν πολύ πιο σκληρά! Θέλει τεράστια προσοχή το θέμα….με τις τράπεζες και τα δάνεια που παίρνει ο κόσμος, καθώς, θα πρέπει να εξετάζεται πάνταΑΝ είναι εφικτή η μηνιαία αποπληρωμή του. Και γιατί το λέμε αυτό;; Γιατί πολύ απλά, με το τρίτο «αριστερό» μνημόνιο, οι 45 ημέρες που είχε στη διάθεση του ο δανειολήπτης για να πληρώσει τη δόση του δάνειου και να μην μπει στην κατηγορία των ληξιπρόθεσμων γίνονται 30. Μετά την παρέλευση 30 ημερών καθυστέρησης θα αποστέλλεται η πρώτη επιστολή προς τους ασυνεπείς δανειολήπτες.Στο σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας, με την οποία προβλέπεται ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση «μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2015 (σ.σ. αντί για τις 30 Ιουνίου της προηγούμενης απόφασης) για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών».Εάν δεν ανταποκριθούν εντός 15 ημερών, τότε εντός άλλων 15 ημερών αποστέλλεται νέα προειδοποιητική επιστολή με ποινή πιθανό αποχαρακτηρισμό τους ως συνεργάσιμων και συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής τους κατοικίας.
fek
 Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ:
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α) (ββ) του σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 τηςΔ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:
(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.
- See more at: http://paradrasi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: