491.440 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ παίρνουν μισθό 412,62 ευρώ Στοιχεία του ΙΚΑ για τη μερική απασχόληση στην Ελλάδα

400 euro

Με μέσο μεικτό μισθό 412,62 ευρώ αμείβονται, πλέον, σχεδόν μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι (491.440) που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με τετράωρα και αντίστοιχα μειωμένες αποδοχές κατέγραψε στη διάρκεια του Απριλίου το ΙΚΑ.Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ του Απριλίου '14 και του Απριλίου '15, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 3,56%, αλλά οι ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ με λίγες ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 10,34% σε αντίθεση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση που αυξήθηκαν μόνο κατά 2,07%. Ο μέσος μεικτός μισθός για τους πλήρως απασχολούμενους (1.305.686 άτομα) διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στα 1.211,88 ευρώ και, σε διάστημα ενός χρόνου (2014 ? 2015) ήταν μειωμένος κατά 1,34%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: