ΑΣΕΠ: 11.248 αιτήσεις για την προκήρυξη 4Κ/2015

dikaiologitika.gr
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά 11.248 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: 3.168 αιτήσεις για την κάλυψη 125 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 8.080 αιτήσεις για την κάλυψη 101 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 31.378 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 98

 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 90

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.306

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 563

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 758

 ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 83

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΩΝ 340

 ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. 3.238

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ 1.318

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡΟΣ. (ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ) 6.989

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.178

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ) 2.423

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔ. ΒΟΗΘ. ΘΑΛΑΜΟΥ 5.977

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 947 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3.435

ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΘ. (ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ) 2.873 ΣΥΝΟΛΟ Υ.Ε. 28.140

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.378

Δεν υπάρχουν σχόλια: