Σε περίπτωση απόλυσης μπορεί να εισπράξει ο εργαζόμενος μικρότερη αποζημίωση απόλυσης από τη νόμιμη χωρίς να χάσει τα δικαιώματά του;

Συχνά τίθεται το ερώτημαΑΝ ο εργαζόμενος μπορεί να υπογράψει το σχετικό έγγραφο της καταγγελίας και να εισπράξει ποσό αποζημίωσης λόγω απόλυσης, από τι στιγμή που δεν γνωρίζει πόσο είναι το νόμιμο ποσό που δικαιούται, αν πρέπει να αρνηθεί το ποσό εφόσον είναι μικρότερο από το δικαιούμενο ή να υπογράψει με επιφύλαξη άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματός του.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 8 του Ν.2112/20, 10 του ΒΔ 16/18-7-20 και 6 παραγρ.3 του Ν.3198/55) η αποδοχή και είσπραξη από μέρους του μισθωτού της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω απόλυσης, έστω και αν γίνει χωρίς ο εργαζόμενος να επιφυλαχθεί για τηΛΉΨΗ αυτής, δεν αποτελεί παραίτηση του μισθωτού από αξίωση για λήψη τυχόν μεγαλύτερης αποζημίωσης. Κατά συνέπεια η υπογραφή του εργαζόμενου και η είσπραξη της αποζημίωσης δεν αποστερεί το δικαίωμά του εργαζόμενου να διεκδικήσει όλο το δικαιούμενο νόμιμο ποσό της αποζημίωσης.Σημειώνουμε ότι μισθωτός θα πρέπει να διεκδικήσει την καταβολή ή την συμπλήρωση της αποζημίωσης, εντός εξαμήνου από τότε που έγινε απαιτητή (από την ημερομηνία απόλυσης).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2015/10/mikroteri-apozimiosi-apolysis-kai-dikaiomata-ergazomenoy.html#ixzz3ny7uZ0VB

Δεν υπάρχουν σχόλια: